Cylindriskt panorama
Övedskloster, slott i Sjöbo kommun
Slottet är uppfört 1765-1776 av Hans Ramel efter ritningar av Carl Hårleman