Frustugan
frustugan-beh

Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden. Borgen började byggas 1499 av det danska riksrådet och riddaren Jens Holgersen Ulfstand och stod färdig några år senare. Stenmästare (arkitekt, bildhuggare) var den nordtyske mästaren Adam van Düren, som även arbetade vid Lunds domkyrka. Vid denna tid var Skåne en viktig del av Danmark. Borgen är omgiven av en vallgrav och innehåller många av tidens försvarsverk. Byggmaterial är sandsten och kvartsit från Skåne samt kalksten från Gotland, där Jens Holgersen var länsherre.

Riddarsalen
riddarsalen
Dagligstugan
dagligstugan
Exteriör
glimmingehusext